KONKURS NA PROJEKT GRAFICZNY SZTANDARU

18.04.2017

W związku z nadaniem imienia „Królów Polskich” IV Prywatnemu Liceum Ogólnokształcącemu w Krakowie ogłaszamy

KONKURS 

na projekt graficzny sztandaru dla IV Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie

Regulamin konkursu

 

 1. Organizator:

Zarząd i Dyrektor IV Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie.

 1. Osoby odpowiedzialne:

Halina Twardosz, Grzegorz Nicpoń.

 1. Cele konkursu:
 • stworzenie projektu, który będzie wzorcem lub inspiracją do wyhaftowania sztandaru szkolnego;
 • rozwijanie kreatywności oraz wrażliwości artystycznej młodzieży;
 • rozbudzenie fantazji i wyobraźni twórczej;
 • popularyzacja działań plastycznych i poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych;
 • umożliwienie młodzieży zaprezentowania swojego talentu.
 1. Uczestnicy:

Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do wszystkich uczniów  IV Pry-watnego Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie.

 1. Warunki uczestnictwa:
 • każdy uczestnik konkursu może zgłosić maksymalnie 3 prace konkursowe, wykonane wybraną przez siebie dowolną techniką;
 • nie przyjmujemy prac zbiorowych;
 • wszystkie prace muszą być czytelnie opisane na odwrocie: imię, nazwisko, klasa;
 • projekt powinien uwzględniać następujące elementy:

AWERS – pełna nazwa szkoły – IV Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Królów Polskich Krakowie

REWERS – wzorzec urzędowy;

Praca oddana na konkurs musi być pracą własną, nigdzie wcześniej niepublikowaną i nie-przedstawianą na innych konkursach, oddanie pracy na konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem deklaracji o tych faktach.

 1. Termin składania prac:

Prace wykonane zgodnie z wymogami regulaminu należy składać do 10 maja w Sekre-tariacie Szkoły.

 1. Ocena prac:
 • komisja w składzie: Zarząd Szkoły, Dyrekcja Szkoły, Rada Pedagogiczna i Samorząd Uczniowski dokona wyboru pracy, która posłuży do wykonania sztandaru dla szkoły;
 • komisja zastrzega sobie prawo do wykorzystania całych projektów bądź ich części
 • kryteria oceny prac:
 • zgodność z tematem,
 • interpretacja własna tematu,
 • walory artystyczne,
 1. Nagrody

Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę rzeczową ufundowaną przez Dyrektora Szkoły. Ponadto zostaną wyróżnione najciekawsze prace, których autorzy otrzymają pamiątkowe dyplomy.

Ogłoszenie wyników:

Wyniki konkursu zostaną umieszczone na tablicy ogłoszeń oraz na oficjalnej stronie internetowej szkoły.

 

UWAGA

Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Organizatora oraz wyrażeniem zgody na ich publikację w całości lub we fragmentach. Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody.

Kontakt

Prywatne Gimnazjum w Wieliczce

Adres:
ul. Fryderyka Chopina 1B,
32-020 Wieliczka

Telefon:
12 423-00-16,
509-674-953