Pedagog szkolny

Misją pracy pedagogicznej w Naszej szkole jest stworzenie rzeczywistych warunków do rozwoju wszystkich sfer osobowości ucznia: poznawczej, emocjonalnej i społecznej.

Dbamy o to, żeby każdy uczeń, jako członek zespołu klasowego uczył się zasad skutecznej komunikacji i współpracy oraz rozwiązywania sytuacji trudnych. Rozwój tych ważnych kompetencji traktujemy jako integralną część uczenia się i przygotowania do samodzielnego życia.

Na bieżąco współdziałamy ze sobą, w gronie nauczycielskim i z rodzicami – wszystko po to, by ułatwić uczniom rozwój w kierunku odpowiedzialności.

Ważnym celem wychowawczym na co dzień jest wspieranie ucznia nie tylko w sytuacji kryzysu, ale przede wszystkim w poszukiwaniu optymalnych dróg osobistych, edukacyjnych i zawodowych.

Wspólnie z wychowawcami, programujemy i prowadzimy zajęcia psychoedukacyjne, rozwijające cenne umiejętności interpersonalne.

Rozmawiamy o tym, co dla danego ucznia ważne i potrzebne, by mógł rozwinąć skrzydła w bezpiecznym dla niego miejscu.

Pedagog w naszej szkole jest przyjacielem ucznia i rodzica, pomostem łączącym wszystkie nasze cele i działania.

Pomożemy w kształtowaniu rozwoju i w sytuacji trudnej – która też może okazać się rozwojowa, jeśli połączymy nasze siły.

 

Drodzy Rodzice,

Zapraszamy na indywidualne konsultacje dotyczące Państwa dziecka. Możemy wspólnie zastanowić się nad ważnymi sprawami, takimi jak: nauka, problemy wychowawcze, relacje rodzic-dziecko… Okres dorastania jest czasem trudnym, który w wielu przypadkach wymaga dodatkowego wsparcia.

Postaramy się pomóc w poszukiwaniu możliwych dróg i rozwiązywaniu sytuacji w sposób najbardziej rozwojowy.

W celu umówienia terminu spotkania; prosimy o telefon do Sekretariatu.

Drodzy Uczniowie,

Zapraszamy do rozmowy w różnych sytuacjach, gdy czujesz, że „coś Cię przerasta”, masz problemy w szkole lub w domu, a może masz ciekawe pomysły i nie wiesz, jak je zrealizować? Może chcesz pomóc komuś i nie wiesz jak? A może po prostu „coś Ci się udało” i chcesz podzielić się tym sukcesem z nami…

Zapraszamy Cię z każdą sprawą, która jest dla Ciebie ważna.

Możesz oczekiwać, że zostaniesz uważnie wysłuchany, niezależnie od tego z
jakim problemem przychodzisz. Postaramy pomóc Ci tak, jak tylko możemy.


mgr Irena Chądzyńska      

Doświadczenie zawodowe – długoletni pracownik Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1w Krakowie. Od lat pracuje z grupami terapeutycznymi dla dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi, trudnościami adaptacyjnymi, rozwojowymi, ADHD, zaburzeniami zachowania, zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

Prowadzi również diagnozę pedagogiczną, terapię EEG Biofeedback.
Na bazie obserwacji i doświadczeń w pracy z grupą wsparcia dla rodziców i nauczycieli oraz grupami dla dzieci opracowała autorki program Model terapii psychopedagogicznej wspomagający rozwój dziecka. Model ten obejmuje kompleksową opiekę nad dzieckiem, jego rodziną przy współpracy z placówką oświatową (głównie szkołami- w tym monitoring zachowania dziecka na terenie szkoły), innymi placówkami. Systematycznie współpracuje z warszawskim Ośrodkiem Terapii i Szkoleń AMIKUR- podczas letnich obozów terapeutyczno-wypoczynkowych jest terapeutą i wychowawcą. Uczestnikami obozów są dzieci i młodzież z trudnościami szkolnymi, dysharmoniami rozwojowymi oraz problemami emocjonalnymi i zaburzonymi kontaktami społecznymi.
Współpracuje od lat z Grupą Edukacyjną OTE Kangur (szkolenia dla nauczycieli, rad pedagogicznych).
W 2010 otrzymała Nagrodę Prezydenta Miasta Krakowa za szczególne osiągnięcia
w pracy dydaktycznej oraz odnoszone sukcesy w procesie wychowywania dzieci
i młodzieży.
Wybrane szkolenia podyplomowe:
Podejście systemowe w terapii rodzin- atestowane przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego;
Podstawy oddziaływań terapeutycznych w wieku rozwojowym -Uniwersytet Jagielloński Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego.


Kontakt

Adres: Telefon:

IV Prywatne Liceum Ogólnokształcące

Adres:
ul. Basztowa 17,
31-143 Kraków

Telefon:
12 422-90-98, 12 422-91-93,
509 674 951