Religia

                                                      PRZEDMIOT: RELIGIA KATOLICKA

 

Zajęcia z przedmiotu RELIGIA obejmują katechezy: pogłębiające naukę wiary katolickiej, wprowadzenie do praktyk i budowanie więzi duchowej z Bogiem, by katecheza mogła przynosić rozwój w wierze i radość z poznawania Chrystusa.

Zajęcia są też miejscem konfrontowania krążących opinii i przekonań z nauką katolicką, która ma za zadanie wprowadzać pokój, solidarność i zgodę społeczną oraz ład moralny nie zagrażający rozwojowi młodego człowieka lecz dający podstawy do budowania w przyszłości dojrzałej osobowości.

Katecheza ma również nauczyć poszukiwania odpowiedzi na nurtujące uczniów pytania okresu rozwoju zarówno duchowego, intelektualnego, jako i fizycznego w duchu prawdy i weryfikowania fałszywych i błędnych poglądów. Metodą są dyskusję w których uczniowie mogą zadawać wszystkie ważne i newralgiczne pytania, przy założeniu szacunku wzajemnych przekonań i kultury prowadzenia dialogu.

Programy do Religii zostały opracowane na podstawie Programu Nauczania Religii Rzymskokatolickiej w Przedszkolach i Szkołach zatwierdzonego przez Komisję Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski w Białymstoku 9 czerwca 2010 r.

Cele katechezy szkolnej:

  1. Budzenie zainteresowania przesłaniem Bożym.
  2. Uzdolnienie do odczytania w nauczaniu biblijnym wezwania Bożego dla swego życia.
  3. Pogłębione przeżywanie roku liturgicznego i sakramentów.
  4. Kształtowanie sumienia.
  5. Gotowość otwarcia się na Boga w modlitwie.
  6. Poczucie przynależności, posiadanie własnego miejsca i odczytywanie własnych zadań w społeczności Kościoła, narodzie, rodzinie, grupie szkolnej i koleżeńskiej.
  7. Wychowanie do odpowiedzialności ucznia, co w konsekwencji ma prowadzić do samokontroli, samooceny i samokształcenia.

NAUCZYCIEL: KS. JAROSŁAW NOWAK

Nauczyciel dyplomowany, magister teologii katolickiej, studia na wydziale teologicznym Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, praca magisterska z psychologii religii; uprawniony kierownik placówek wypoczynku dzieci i młodzieży, kierownik wycieczek szkolnych; aktywny instruktor turystyki rowerowej i żeglarskiej oraz podstaw narciarstwa; moderator ruchów religijnych i wolontariatu. Urodzony w 1971 w Wadowicach; kapłan Archidiecezji Krakowskiej od 1996; katecheta od 1995; na różnych płaszczyznach od początku zaangażowany w prace z młodzieżą: ruchy młodzieżowe, formacja, teatr, muzyka, turystyka, ruch pielgrzymkowy, sport, organizacja czasu wolnego i kreowanie twórczego rozwoju; twórca instytucji młodzieżowych: Parafialnego Centrum Młodzieży 2003 (os. Kalinowe, Kraków) oraz Centrum Wolontariatu Caritas Archidiecezji Krakowskiej 2006 (ul. Ossowskiego, Kraków); w latach 2006-2012 diecezjalny koordynator wolontariatu Caritas Kraków; organizator scen i młodzieżowych zespołów teatralnych: Gdów, Zabierzów Bocheński, Kalinowe–Kraków; 2007-2012 koordynator zimowych i letnich akcji wypoczynku dla podopiecznych Caritas Kraków; wielokrotny kierownik wypoczynku stacjonarnego i wędrownego (wędrowne obozy rowerowe i mazurskie obozy żeglarskie); organizator cyklicznych imprez: Festiwal Piosenki Religijnej w Nowej-Hucie (4 edycje, Sacrosong 2002-2005), Diecezjalnego Pikniku Dobrych Serc dla wolontariuszy (5 edycji, w latach 2007-2012) oraz Pielgrzymki Rowerowej do Częstochowy dla wolontariatu (5 edycji, w latach 2009-2014); wieloletni przewodnik pieszych pielgrzymek do Częstochowy w tym 25 młodzieżowej grupy nowohuckiej; współorganizator wielu akcji społecznych i charytatywnych, m.in.: Krakowskiego Święta Rodziny i Wigilii dla bezdomnych; organizator i uczestnik europejskich wypraw rowerowych: Kraków-Wiedeń (1997), Kraków-Rzym (1999), Kraków-Kolonia (Światowe Dni Młodzieży 2005) i Santiago di Compostela – Camino rowerem (trasa francuska 2011); były członek Małopolskiej Rady Organizacji Młodzieżowych przy Urzędzie Marszałkowskim.  Email: ks.jnowak@gmail.com

Kontakt

Adres: Telefon:

IV Prywatne Liceum Ogólnokształcące

Adres:
ul. Basztowa 17,
31-143 Kraków

Telefon:
12 422-90-98, 12 422-91-93,
509 674 951