Kadra pedagogiczna

 

 

IV Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Królów Polskich w Krakowie

 

KADRA PEDAGOGICZNA

 

Dominik Bzowski – nauczyciel języka niemieckiego. Magister Filologii Germańskiej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Zainteresowania: piłka nożna, sudoku, krzyżówki, pieczenie ciast, jazda na rowerze, teleturnieje. U uczniów ceni: poczucie humoru, spontaniczność, inteligentne podejście do rzeczywistości, kreatywność, kulturę osobistą.

 

Małgorzata Czerniawska- nauczyciel języka angielskiego. Magister Filologii Angielskiej oraz Amerykanistyki na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz absolwentka Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych. Zainteresowania: literatura, historia, podróże. U uczniów ceni: kreatywność, prawdomówność, obowiązkowość, rzetelną pracę, a także poczucie humoru.

 

Marta Głogowska-  nauczyciel biologii. Magister Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Doktor biologii z fizjologią zwierząt i toksykologią. Osiągnięcia:  I miejsce w Małopolskim Konkursie Kuratoryjnym „ Czysta Małopolska”. Zainteresowania: anatomia człowieka, toksykologia, kancerogeneza. U uczniów ceni: pasję, ambicję, pracowitość, dążenie do celu.

 

Ewa Kruk- pedagog, trener, coach, terapeuta.  Magister pedagogiki opiekuńczo–wychowawczej na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Osiągnięcia: autor i współautor rekomendacji i programów w zakresie doradztwa zawodowego na II etapie edukacyjnym. Zainteresowania: wiedza ogólna, psychologia ogólna i społeczna, terapia, ekonomia, zdrowy styl życia, muzyka popularna, fotografia, ogrodnictwo. U uczniów ceni: autentyczność, zaangażowanie, chęć rozwoju edukacyjnego i osobistego.

 

Jolanta Kania – nauczyciel chemii i matematyki. Magister Wydziału Chemicznego oraz Matematycznego na Uniwersytecie Jagiellońskim, egzaminator maturalny.  Osiągnięcia:  współautor zbioru zadań do szkoły średniej.  Zainteresowania: teatr, turystyka. U uczniów ceni: pasję, zaangażowanie, kulturę osobistą, odpowiedzialność, chęć pomocy innym, tolerancję.

 

Magdalena Kowalska- nauczyciel języka polskiego. Magister Filologii Polskiej, oligofrenopedagogik, studia pedagogiczne z elementami informatyki na Politechnice Wrocławskiej, egzaminator OKE. Zainteresowania: czytanie książek, oglądanie dobrych filmów, praca w ogrodzie, siatkówka. U uczniów ceni: zaangażowanie, koncentrację, chęć do pracy oraz zaufanie.

 

Jolanta Marzec-Bielecka – nauczyciel fizyki. Magister Wydziału Matematyczno-Fizyczno-Technicznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. Zainteresowania: logika, sztuka, filozofia.
U uczniów ceni:  ciekawość.

 

Ewa Misztal – nauczyciel języka polskiego. Magister Wydziału Filologii Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, egzaminator OKE. Zainteresowania: literatura, muzyka klasyczna, opera, sport. U uczniów ceni: uczciwość, wzajemny szacunek i przestrzeganie określonych zasad, zaangażowanie w pracę, poczucie humoru.

 

Ks. Jarosław Nowak – nauczyciel religii. Magister Teologii z przygotowaniem pedagogicznym. Zainteresowania:  religia katolicka i religijność, liturgia, teatr, muzyka kościelna, żeglarstwo, turystyka rowerowa, filozofia w ujęciu personalizmu, kreatywność. U uczniów ceni: szczerość, kulturę osobistą i honorowość, szczerość – w rozmowach, dyskusji i rozwiązywaniu problemów, kulturę osobistą – w relacjach i szacunku do innych, honorowość – w dotrzymywaniu słowa.

 

Anna Niemiec – nauczyciel podstaw przedsiębiorczości. Magister Wydziału Geograficznego Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Osiągnięcia:  finaliści konkursów ogólnopolskich. Zainteresowania:  geografia regionalna i mikroekonomia. U uczniów ceni: inteligencję, talent, upór w dążeniu do celu, nowe spojrzenie na stare prawidłowości, wiarę w niemożliwe.

 

Mirosław Polański- nauczyciel historii. Zainteresowania: archeologia, prasa archiwalna, żeglarstwo. U uczniów ceni: otwartość, szczerość, pogodę ducha, aktywność i dociekliwość.

 

Volha Prushynskaya – nauczyciel języka rosyjskiego. Magister Filologii i Muzykologii… Zainteresowania:  muzyka klasyczna, historia i literatura rosyjska, decouper blues. U uczniów ceni: ciekawość świata, pilność, uczciwość.

 

Rafał Stopa-  nauczyciel wiedzy o społeczeństwie oraz wiedzy o kulturze. Magister Historii … Studia podyplomowe z zakresu wiedzy o społeczeństwie, wiedzy o kulturze, filozofii i etyki. Zainteresowania: podróże aktywne, polityka , Edukacja filmowa, teatr, opera. U uczniów ceni:  dojrzałość do podejmowania decyzji, szacunek do drugiego człowieka, dystans i poczucie humoru.

 

Małgorzata Szarańska – nauczyciel języka włoskiego. Magister Historii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie, studia podyplomowe z zakresu przygotowania do wykonywania zawodu nauczyciela j. włoskiego. Osiągnięcia: egzamin CILS-C2 – poziom 4 na Uniwersytecie dla Cudzoziemców w Sienie, licencjonowany przewodnik miejski po Krakowie (w j. polskim i włoskim). Zainteresowania: historia  i architektura, muzyka i literatura w języku włoskim. U uczniów ceni: rzetelność i szczerość.

 

Dorota Ścisłowicz – nauczyciel geografii. Magister wydziału geograficznego Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie na kierunkach geografia z przyrodą oraz geografia z wiedzą o społeczeństwie. Zainteresowania: muzyka klasyczna, kuchnia włoska, geografia społeczno-ekonomiczna, film. U uczniów ceni: szczerość, pogodę ducha i kulturę osobistą.

 

Patrycja Śmiałek – nauczyciel języka angielskiego. Magister politologii, ukończony licencjat Filologii angielskiej Studium Pedagogiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zainteresowania: literatura, filmy, krytyka filmowa, języki  obce – nowoczesne formy metodyczne, zastosowanie nowoczesnych technologii w uczeniu. U uczniów ceni: otwartość, szczerość, poczucie humoru i wewnętrzną motywację do nauki.

 

Rafał Trzos –  nauczyciel wychowania fizycznego. Magister Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, instruktor sportu, pływania, narciarstwa zjazdowego, kulturystyki. Zainteresowania: turystyka, kolarstwo górskie, narciarstwo zjazdowe. U uczniów ceni: zaangażowanie, systematyczność i poczucie humoru.

 

Halina Twardosz- nauczyciel matematyki. Magister Wydziału Matematycznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie, oligofrenopedagogik, studia podyplomowe z zakresu informatyki, przyrody. Kurs kwalifikacyjny z zakresu organizacji i zarządzania oświatą, egzaminator OKE. Osiągnięcia: laureaci i finaliści konkursów matematycznych o zasięgu ogólnopolskim i wojewódzkim. Zainteresowania: origami, turystyka  górska i rowerowa. U uczniów ceni: otwartość, szczerość, uczciwość i kreatywność.

 

Joanna Wołoszyn – nauczyciel języka angielskiego. Absolwentka Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Rzeszowie oraz Magister Filologii angielskiej, specjalność – lingwistyka stosowana –  Wyższa Szkoła Europejska im. ks. J.Tischnera. Osiągnięcia: udział w projekcie europejskim kierowanym do przyszłych nauczycieli, asystentura Comeniusa: doskonalenie umiejętności dydaktycznych i językowych jako asystent nauczyciela w Wielkiej Brytanii. Zainteresowania: podróże, tradycja, zwyczaje i kultura Wielkiej Brytanii. U uczniów ceni: szczerość, wytrwałość i poczucie humoru.

 

 

 

 

 

Kontakt

Adres: Telefon:

IV Prywatne Liceum Ogólnokształcące

Adres:
ul. Basztowa 17,
31-143 Kraków

Telefon:
12 422-90-98, 12 422-91-93,
509 674 951