Kadra pedagogiczna

Dyrektor szkoły:
mgr Grzegorz Nicpoń

Wychowawcy klas:
klasa I – mgr Halina Twardosz
klasa II – mgr Magdalena Kowalska
klasa III – mgr Agnieszka Połomska-Siuta

Nauczyciele przedmiotów:


mgr Katarzyna Calik

Kasia CalikNauczany przedmiot: język polski

Wykształcenie: filologia polska na Uniwersytecie Jagiellońskim, nauczyciel dyplomowany, egzaminator maturalny OKE.


mgr Małgorzata Czerniawska

Bez tytułu23Nauczany przedmiot: język angielski

Wykształcenie: Uniwersytet Jagielloński, Filologia Angielska. Nauczaniem języka angielskiego zajmuję się od ponad dziesięciu lat. Moje doświadczenie zawodowe obejmuje pracę w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i szkołach ponadgimnazjalnych oraz prowadzenie kursów językowych na różnych poziomach zaawansowania. W Prywatnym Gimnazjum nr 7 i IV Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym pracuję od 2010 roku. Warunki, jakimi dysponujemy w szkole pozwalają mi na uczenie języka w zakresie wykraczającym poza wymagania podstawy programowej, a także zapoznanie uczniów z kulturą krajów anglojęzycznych. Umożliwia to rzetelne przygotowanie do międzyszkolnych konkursów językowych. W 2013 roku moja uczennica została laureatką Małopolskiego Konkursu Języka Angielskiego. W szkole pełnię też funkcję lidera doradztwa zawodowego.


mgr Aneta Nasalska

sssssNauczany przedmiot: język niemiecki

Wykształcenie: magister filologii germańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego
O sobie: Posiadam ponad 10-letnie doświadczenie w pracy w szkole. Z Prywatnym Gimnazjum nr 7
i IV Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym związana jestem od 2009. Mam doświadczenie w nauczaniu różnych grup wiekowych na wszystkich poziomach zaawansowania. Stale podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w kursach, szkoleniach i warsztatach metodycznych. Jestem opiekunem laureatów i finalistów ogólnopolskich konkursów dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Jako wychowawca klasy staram się wspierać i rozwijać talenty moich podopiecznych, jako opiekun wymiany młodzieży ze szkołą w Niemczech zarazić ich pasją do języka niemieckiego. Na zajęciach przykładam szczególną wagę do przyjaznej atmosfery i stosowania różnorodnych technik nauczania. Preferuję metody aktywizujące z wykorzystaniem pomocy multimedialnych, jakie daje mi zaplecze dydaktyczne mojego Gimnazjum. Kładę duży nacisk na kształcenie umiejętności komunikacyjnych.
U uczniów cenię: odpowiedzialność, ambicję, wytrwałość w dążeniu do celu oraz ciekawość.


mgr Mirosław Polański

M.polańskiNauczany przedmiot: historia, wiedza o społeczeństwie

Wykształcenie: Historia na Uniwersytecie Jagiellońskim, nauczyciel mianowany, kurs przygotowawczy do nauki przedmiotu Historia i społeczeństwo.

Zainteresowania: archeologia średniowieczna.


mgr Rafał Stopa

StopaNauczany przedmiot: historia, wiedza o społeczeństwie, wiedza o kulturze

Jestem absolwentem Uniwersytetu Pedagogicznego, gdzie kończyłem studia jednolite magisterskie z historii. Następnie studia podyplomowe z wiedzy o społeczeństwie.  A na Akademii Ignatianum w Krakowie studia z wiedzy o kulturze i filozofii z etyką. Dlaczego wybrałem profesję nauczycielską? Przede wszystkim uwielbiam pracę z ludźmi, kontakt z młodymi osobami, ich poglądami, podejściem do życia sprawia, że brak w moim życiu monotonii i rutyny, a drugiej strony praca z uczniem wymaga ciągłego rozwoju. Zainteresowania: polityka, historia, aktywne podróże, kino skandynawskie,

 


mgr Anna Rajca

A. RajcaNauczany przedmiot: fizyka

Wykształcenie: ukończyłam studia wyższe na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie- mgr Fizyki z astronomią. Poza tym studia podyplomowe na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej- kierunek: Informatyka. Jestem w trakcie robienia awansu na nauczyciela dyplomowanego.

O sobie: z Prywatnym Gimnazjum nr 7 oraz IV Prywatnym Liceum związana jestem od wielu lat. Praca z młodymi ludźmi to moja pasja a zarazem ciekawe wyzwanie. Podchodzę do każdego ucznia indywidualnie, dbając o jego rozwój intelektualny a także dobre samopoczucie w szkole. Staram się pokazać, wbrew panującemu przekonaniu, iż fizykę da się polubić, a jej znajomość może być przydatna w życiu codziennym.

Moje hobby to sport, kino i psychologia, która pomaga mi każdego dnia w pracy i czyni ją przyjemną.


mgr Agnieszka Połomska – Siuta

AgnieszkaPolomskaNauczany przedmiot: chemia

Wykształcenie: Studia na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej. Kwalifikacyjne kursy pedagogiczne na Politechnice Krakowskiej

O sobie: Moje największe sukcesy zawodowe to zdobycie przez moich uczniów tytułu finalisty i laureata w Wojewódzkim Konkursie Przedmiotowym z Chemii. Jestem nauczycielem ponieważ lubię uczyć, lubię pracę z młodzieżą, pracuję z przyjemnością i pasją. Oprócz pracy z uczniem zdolnym chętnie pracuję z uczniem z dysfunkcją, a wysokie wyniki egzaminów zewnętrznych świadczą, że chemia oprócz tego, że uczy obserwować, opisywać i wnioskować jest przedmiotem lubianym. Zainteresowania: ciekawe doświadczenia, historia i sztuka wczesnego baroku, muzyka operowa.


mgr Maria Manecka

MAnecka MariaNauczany przedmiot: matematyka

Wykształcenie: studia magisterskie AGH w Krakowie, studia podyplomowe na Wydziale Matematyczno- Fizycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, Studia Podyplomowe w zakresie pedagogiki.

O sobie: Jestem nauczycielem matematyki z wieloletnim stażem pracy. Posiadam tytuł nauczyciela dyplomowanego. Jestem Egzaminatorem Matematyki Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Stale doskonalę warsztat pracy uczestnicząc w różnych formach doskonalenia zawodowego, aby dostosować się do zmian w systemie i metodach nauczania oraz oceniania. Jestem nauczycielem z wyboru i zamiłowania. W swojej pracy kieruję się zasadą poszanowania godności każdego ucznia i Jego indywidualnego podejścia do zdolności matematycznych.


      mgr Włodzimierz Włodarczyk20150210_090916Nauczany przedmiot:  edukacja dla bezpieczeństwa

Nauczyciel dyplomowany. Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie o specjalności pedagogika z wychowaniem obronnym. Wychowawca i nauczyciel z wieloletnim doświadczeniem pedagogicznym. W przeszłości wizytator oraz nauczyciel metodyk. Oragnizator wolontariatu. Muzyk amator . Zainteresowania : narciarstwo, muzyka, kino, motoryzacja. Praca nauczyciela to niejedyny mój zawód , jednak ceniony wyjątkowo. Szanuję godność ucznia oraz honor. Motto: ,, Jeśli sądzisz, że potrafisz masz rację. Jeśli sądzisz, że nie potrafisz-również masz rację ‘’


ks. mgr Jarosław Nowak

ksNauczany przedmiot: religia

Nauczyciel dyplomowany, magister teologii katolickiej, studia na wydziale teologicznym Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, praca magisterska z psychologii religii; uprawniony kierownik placówek wypoczynku dzieci i młodzieży, kierownik wycieczek szkolnych; aktywny instruktor turystyki rowerowej i żeglarskiej oraz podstaw narciarstwa; moderator ruchów religijnych i wolontariatu.

Urodzony w 1971 w Wadowicach; kapłan Archidiecezji Krakowskiej od 1996; katecheta od 1995; na różnych płaszczyznach od początku zaangażowany w prace z młodzieżą: ruchy młodzieżowe, formacja, teatr, muzyka, turystyka, ruch pielgrzymkowy, sport, organizacja czasu wolnego i kreowanie twórczego rozwoju; twórca instytucji młodzieżowych: Parafialnego Centrum Młodzieży 2003 (os. Kalinowe, Kraków) oraz Centrum Wolontariatu Caritas Archidiecezji Krakowskiej 2006 (ul. Ossowskiego, Kraków); w latach 2006-2012 diecezjalny koordynator wolontariatu Caritas Kraków; organizator scen i młodzieżowych zespołów teatralnych: Gdów, Zabierzów Bocheński, Kalinowe–Kraków; 2007-2012 koordynator zimowych i letnich akcji wypoczynku dla podopiecznych Caritas Kraków; wielokrotny kierownik wypoczynku stacjonarnego i wędrownego (wędrowne obozy rowerowe i mazurskie obozy żeglarskie); organizator cyklicznych imprez: Festiwal Piosenki Religijnej w Nowej-Hucie (4 edycje, Sacrosong 2002-2005), Diecezjalnego Pikniku Dobrych Serc dla wolontariuszy (5 edycji, w latach 2007-2012) oraz Pielgrzymki Rowerowej do Częstochowy dla wolontariatu (5 edycji, w latach 2009-2014); wieloletni przewodnik pieszych pielgrzymek do Częstochowy w tym 25 młodzieżowej grupy nowohuckiej; współorganizator wielu akcji społecznych i charytatywnych, m.in.: Krakowskiego Święta Rodziny i Wigilii dla bezdomnych; organizator i uczestnik europejskich wypraw rowerowych: Kraków-Wiedeń (1997), Kraków-Rzym (1999), Kraków-Kolonia (Światowe Dni Młodzieży 2005) i Santiago di Compostela – Camino rowerem (trasa francuska 2011); były członek Małopolskiej Rady Organizacji Młodzieżowych przy Urzędzie Marszałkowskim. 


Kontakt

Adres: Telefon:

IV Prywatne Liceum Ogólnokształcące

Adres:
ul. Basztowa 17,
31-143 Kraków

Telefon:
12 422-90-98, 12 422-91-93,
509 674 951