Kształcenie na odległość

Rozwój nauczania na odległość od marca 2020 r. w IV Prywatnym Liceum osiągnął bardzo wysoki poziom. Nie osiadamy jednak na laurach – funkcjonowanie i rozwój systemu zdalnego nauczania w naszej szkole wciąż jest udoskonalony!

Stosujemy różne systemy multimedialne do wspomagania procesu dydaktycznego. Wykorzystujemy nowoczesny sprzęt, by lekcje były wartościowe. Na przedmiotach ścisłych lekcje prowadzone są z wykorzystaniem tabletów graficznych. W ramach stosowanych przez naszą szkołę systemów wyróżnia się systemy kształcenia na odległość (e-edukacja, e-learning). Nauczanie na odległość prowadzone jest w IV PLO   z wykorzystaniem platformy G Suite dla Szkół i Uczelni, gdzie dostępny jest Classroom, Meet i Kalendarz. Daje to możliwość zaplanowania lekcji (Kalendarz), przeprowadzenia realnie zajęć (Meet, Classroom), przeprowadzenia sprawdzianów, testów itp. (Classroom), przesyłania zadań domowych, oraz odsyłania ich przez uczniów w wyznaczonym terminie (Classroom), a także komunikacji z uczniem, bądź grupą na czacie (Classroom -Strumień).

Czytaj dalej

Kontakt

Adres: Telefon:

IV Prywatne Liceum Ogólnokształcące

Adres:
ul. Basztowa 17,
31-143 Kraków

Telefon:
12 422-90-98, 12 422-91-93,
509 674 951