Kalendarz maturalny

 

KALENDARZ EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM

Część pisemna egzaminu maturalnego
MAJ Godzina 9:00 Godzina 14:00
4 piątek język polski – pp ① język polski – pr ①
5, 6 – sobota, niedziela
7 poniedziałek matematyka – pp język łaciński i kultura antyczna – pp
język łaciński i kultura antyczna – pr
8 wtorek język angielski – pp język angielski – pr
język angielski – dj ①
9 środa matematyka – pr filozofia – pp
filozofia – pr
10 czwartek biologia – pp
biologia – pr
historia sztuki – pp
historia sztuki – pr
11 piątek wiedza o społeczeństwie – pp
wiedza o społeczeństwie – pr
informatyka – pp
informatyka – pr
12, 13 – sobota, niedziela
14 poniedziałek fizyka i astronomia – pp
fizyka i astronomia / fizyka – pr
geografia – pp
geografia – pr
15 wtorek język niemiecki – pp język niemiecki – pr
język niemiecki – dj
16 środa chemia – pp
chemia – pr
historia – pp
historia – pr
17 czwartek język rosyjski – pp język rosyjski – pr
język rosyjski – dj
18 piątek język francuski – pp język francuski – pr
język francuski – dj
19, 20 – sobota, niedziela
21 poniedziałek język hiszpański – pp język hiszpański – pr
język hiszpański – dj
22 wtorek język włoski – pp język włoski – pr
język włoski – dj
23 środa języki mniejszości narodowych – pp
język kaszubski – pp
język kaszubski – pr
język łemkowski – pp
język łemkowski – pr
języki mniejszości narodowych – pr
godz. 9:00 – matematyka w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pp)②
godz. 10:35 – historia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)②
godz. 12:10 – geografia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)②
godz. 13:45 – biologia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)②
godz. 15:20 – chemia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)②
godz. 16:55 – fizyka i astronomia / fizyka w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)②
pp – poziom podstawowy; pr – poziom rozszerzony; dj – poziom dwujęzyczny

Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki i astronomii / fizyki, geografii, historii, matematyki mogą rozwiązywać absolwenci oddziałów dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane w języku obcym nowożytnym.

Część ustna egzaminu maturalnego
od 9 do 22 maja
(oprócz 13 maja i 20 maja)
język polski, języki mniejszości narodowych, język łemkowski, język kaszubski Egzamin jest przeprowadzany w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych.
od 7 do 25 maja
(oprócz 13 maja i 20 maja)
języki obce nowożytne
  • Przekazanie przez okręgowe komisje egzaminacyjne świadectw do szkół – 3 lipca 2018 r.
  • Termin wydania świadectw, aneksów i informacji o wynikach: 3 lipca 2018 r.

 

HARMONOGRAM                                                                              EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE POPRAWKOWYM

1 Część pisemna – 21 sierpnia 2018 r. (wtorek), godz. 9.00
2 Część ustna (język polski, języki mniejszości narodowych, języki obce nowożytne – prezentacja i wypowiedź – formuła od 2015) – 21–22 sierpnia 2018 r.
 

Matura poprawkowa jest dla zdających egzamin, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej.

Informacja o miejscu egzaminu i szczegółowych terminach egzaminów ustnych zostanie umieszczona na stronie internetowej właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie do dnia 10 sierpnia 2018 r.

 

  • Przekazanie przez okręgowe komisje egzaminacyjne świadectw do szkół – 11 września 2018 r.
  • Termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach z egzaminu maturalnego przeprowadzanego w sierpniu: 11 września 2018 r.
  • Opracowane na podstawie komunikatu dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 11 sierpnia 2017 r.

Kontakt

Adres: Telefon:

IV Prywatne Liceum Ogólnokształcące

Adres:
ul. Basztowa 17,
31-143 Kraków

Telefon:
12 422-90-98, 12 422-91-93,
509 674 951