O NAS

IV Prywatne Liceum Ogólnokształcące jest szkołą prywatną o uprawnieniach szkoły publicznej.
Organem prowadzącym szkołę jest Open World Sp. z o.o.

Podstawa działalności liceum:

• Wpis do ewidencji szkół niepublicznych UMK z dnia 17.06.1992 z późniejszymi zmianami.

• Decyzja Kuratora Oświaty w Krakowie z dnia 19.03.1993 o nadaniu IV PLO uprawnień szkoły publicznej oraz decyzja o ich przedłużeniu na czas nieokreślony z dnia 14.12.1995.

Statut IV PLO.

Kontakt

Adres: Telefon:

IV Prywatne Liceum Ogólnokształcące

Adres:
ul. Basztowa 17,
31-143 Kraków

Telefon:
12 422-90-98, 12 422-91-93,
509 674 951