Edukacja domowa- nauczanie domowe

Edukacja domowa pozwala na uczenie dziecka w domu za zgodą dyrektora szkoły.

Uczniowie realizujący naukę w tej formie klasyfikowani są na podstawie rocznych egzaminów, a w ciągu roku szkolnego zwolnieni są ze sprawdzianów, kartkówek, odpowiedzi ustnych.

Nasze liceum, będąc szkołą przyjazną edukacji domowej, https://edukacjadomowaplus.pl/o-ed/szkoly-przyjazne-ed/  wspiera uczniów, a także rodziców w procesie kształcenia.

Dyrekcja i nauczyciele, rozumiejąc specyfikę nauczania domowego, życzliwie podchodzą do potrzeb i problemów ucznia. Istnieje możliwość indywidualnych konsultacji z nauczycielami poszczególnych przedmiotów. Można także liczyć na pomoc pedagoga szkolnego.

Wypracowane przez nas metody pozwalają przeprowadzić egzaminy na koniec roku szkolnego w bezstresowych i przyjaznych warunkach.

Dla ucznia realizującego naukę poza szkołą zapewniamy opiekuna i konsultacje.

Kontakt

Adres: Telefon:

IV Prywatne Liceum Ogólnokształcące

Adres:
ul. Basztowa 17,
31-143 Kraków

Telefon:
12 422-90-98, 12 422-91-93,
509 674 951