Podanie o zwolnienie z wf-u

Kraków, ………………………………….

 

Dyrekcja

IV Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie

 

 

PODANIE O ZWOLNIENIE Z ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

 

Proszę o zwolnienie mojego syna / córki

……………………………………………………………………………………………………………….

(imię i nazwisko ucznia)

ur. …………………………………………….., ucznia / uczennicy klasy ……………………..

     z zajęć wychowania fizycznego w okresie :

  • od dnia …………………………… do dnia ……………………………
  • na okres I lub II semestru roku szkolnego 20…../20……
  • na okres roku szkolnego 20…../20…..

z powodu …………………………………………………………………..

 

W załączeniu przedstawiam zaświadczenie lekarskie.

 

       ………………………………………

    (podpis Rodzica (Prawnego Opiekuna))

 

Kontakt

Adres: Telefon:

IV Prywatne Liceum Ogólnokształcące

Adres:
ul. Basztowa 17,
31-143 Kraków

Telefon:
12 422-90-98, 12 422-91-93,
509 674 951