Wzór zwolnienia

ZWOLNIENIE

 

 

 

Proszę o zwolnienie ………………………………………….. ucz. kl. ……….. w dniu ……………………………… o godz. ………….. .

Oświadczam, że biorę pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo mojego dziecka po opuszczeniu przez nie szkoły.

 

 

                                                                               ………………………………..

                                                                                      Podpis Rodziców

 

 

Kraków, dn. ……………………

Kontakt

Adres: Telefon:

IV Prywatne Liceum Ogólnokształcące

Adres:
ul. Basztowa 17,
31-143 Kraków

Telefon:
12 422-90-98, 12 422-91-93,
509 674 951